หมายเหตุ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ

ระดับ คำอธิบาย
5 ร้อยละ 100 ของบุคลากรในสังกัด เข้าตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ ก.พ. 7 ให้ถูกต้องครบถ้วน ตามทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. 7) ฉบับกระดาษ ของส่วนราชการต้นสังกัด
4 ร้อยละ 90 ของบุคลากรในสังกัด เข้าตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ ก.พ. 7 ให้ถูกต้องครบถ้วน ตามทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. 7) ฉบับกระดาษ ของส่วนราชการต้นสังกัด
3 ร้อยละ 80 ของบุคลากรในสังกัด เข้าตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ ก.พ. 7 ให้ถูกต้องครบถ้วน ตามทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. 7) ฉบับกระดาษ ของส่วนราชการต้นสังกัด
2 ร้อยละ 70 ของบุคลากรในสังกัด เข้าตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ ก.พ. 7 ให้ถูกต้องครบถ้วน ตามทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. 7) ฉบับกระดาษ ของส่วนราชการต้นสังกัด
1 ร้อยละ 60 ของบุคลากรในสังกัด เข้าตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ ก.พ. 7 ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. 7) ฉบับกระดาษ ของส่วนราชการต้นสังกัด

ผลการดำเนินงาน

# สำนักงาน ระดับค่าคะแนนที่ได้
1 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ 5
2 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี 5
3 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 5
4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร 5
5 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น 5
6 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี 5
7 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 5
8 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี 5
9 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท 5
10 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ 5
11 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร 5
12 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย 5
13 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 5
14 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง 5
15 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด 5
16 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก 5
17 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก 5
18 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม 5
19 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม 5
20 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา 5
21 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช 5
22 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ 5
23 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี 5
24 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส 5
25 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน 5
26 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ 5
27 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ 5
28 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี 5
29 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 5
30 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี 5
31 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี 5
32 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5
33 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา 5
34 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา 5
35 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง 5
36 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร 5
37 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก 5
38 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี 5
39 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 5
40 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ 5
41 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต 5
42 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม 5
43 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร 5
44 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 5
45 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร 5
46 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา 5
47 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด 5
48 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง 5
49 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง 5
50 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี 5
51 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี 5
52 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง 5
53 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน 5
54 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย 5
55 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ 5
56 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร 5
57 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา 5
58 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล 5
59 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ 5
60 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 5
61 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 5
62 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 5
63 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี 5
64 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี 5
65 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย 5
66 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี 5
67 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 5
68 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ 5
69 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย 5
70 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู 5
71 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง 5
72 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ 5
73 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี 5
74 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ 5
75 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี 5
76 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี 5