มีปัญหาการใช้งานติดต่อ 02-141-6173

ใบสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ระดับต้น กรมการพัฒนาชุมชน

***บุคคลที่มีปัญหาเรื่องเดือนเกิดผิดและเดือนบรรจุผิด สามารถเข้าไปแก้ไขละสั่งพิมพ์ PDF ใหม่ได้แล้วครับ***
Photo
สมัคร

สามารถกรอกใบสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก อำนวยการต้น

กดสมัคร คลิก
แก้ไข

สามารถแก้ไขข้อมูลที่ผิด และปริ้นใบสมัครอำนวยการต้น

กดแก้ไข คลิก