การสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ลงทะเบียนกรอกข้อมูลสมัคร
เลขบัตรประชาชน :
เลือกตำแหน่ง :