การสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ลงทะเบียนกรอกข้อมูลสมัคร
เลขบัตรประชาชน :
เลือกตำแหน่งเข้ารับการประเมินบุคคล :
ตำแหน่งที่ 1 :

ตัวเลือกที่ 2 :