ระบบรายงานผลการดำเนินตัวชีวัดรายบุคคลของพัฒนาการจังหวัด ตัวชี้วัด 6 ระดับความสำเร็จของการบริหารข้อมูลและสารสนเทศบุคคล รอบที่ 2/2563

# สำนักงาน ค่าคะแนน
1 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ ระดับ 5
2 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ระดับ 5
3 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ระดับ 5
4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร ระดับ 5
5 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ระดับ 5
6 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี ระดับ 5
7 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ระดับ 5
8 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี ระดับ 5
9 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท ระดับ 5
10 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ระดับ 5
11 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร ระดับ 5
12 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ระดับ 5
13 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ระดับ 5
14 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ระดับ 5
15 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ระดับ 5
16 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก ระดับ 5
17 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก ระดับ 5
18 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม ระดับ 5
19 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ระดับ 5
20 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ระดับ 5
21 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ระดับ 5
22 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ระดับ 5
23 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ระดับ 5
24 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ระดับ 5
25 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ระดับ 5
26 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ ระดับ 5
27 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ระดับ 5
28 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ระดับ 5
29 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระดับ 5
30 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี ระดับ 5
31 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ระดับ 5
32 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระดับ 5
33 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ระดับ 5
34 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ระดับ 5
35 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ระดับ 5
36 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ระดับ 5
37 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ระดับ 5
38 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ระดับ 5
39 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ระดับ 5
40 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ระดับ 5
41 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต ระดับ 5
42 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ระดับ 5
43 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ระดับ 5
44 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระดับ 5
45 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ระดับ 5
46 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ระดับ 5
47 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ระดับ 5
48 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ระดับ 5
49 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง ระดับ 5
50 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ระดับ 5
51 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ระดับ 5
52 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ระดับ 5
53 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ระดับ 5
54 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย ระดับ 5
55 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ระดับ 5
56 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ระดับ 5
57 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ระดับ 5
58 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ระดับ 5
59 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ระดับ 5
60 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ระดับ 5
61 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ระดับ 5
62 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ระดับ 5
63 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี ระดับ 5
64 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี ระดับ 5
65 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ระดับ 5
66 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี ระดับ 5
67 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระดับ 5
68 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ระดับ 5
69 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ระดับ 5
70 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ระดับ 5
71 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ระดับ 5
72 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ ระดับ 5
73 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี ระดับ 5
74 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ระดับ 5
75 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ระดับ 5
76 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ระดับ 5