ใบสมัครทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด
Hometown Development Voluntary Leader Team (HDVLT)

1. ประวัติส่วนตัว


2. ผลงานเชิงประจักษ์ในงานพัฒนาชุมชน/ความถนัด/ผลงานที่จะนำมาประยุกต์ใช้พัฒนางานพัฒนาชุมชน

3.เหตุผลที่สมัครเป็นผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด

สมัครเป็นทีมอาสาระดับ

กรอกให้เหมือนเลขที่ระบุไว้ข้างหน้า